DIŞ MEKAN PERSPEKTİF

Gün ışığının, Malzeme üzerindeki etkisinden oluşan; Gölgeler, Parlamalar, Yansımalar, Renk geçişleri dikkate
alınarak gerçeğe yakın görsel sonuca ulaşılmaya çalışılır.